top of page

FITXA TÈCNICA exemple (II)

Desprès del post anomenat: "Zona zero: Com fer una FITXA TÈCNICA? ja saps per a que serveix i què significa cada un dels camps a reomplir. Vas veure la primera part d'un exemple pràctic a FITXA TÈCNICA exemple (I) i ara la finalitzarem amb la Proposta d'intervenció de la Cosette, la licorera Napoleó III que ens està fent de conillet d'índies.

Veurem tot el seu viatge des de l'examen organolèptic fins a les fotos finals, passant per cada una de les etapes de la seva restauració.

Has de tenir clar que la Fitxa Tècnica és el primer que es fa en tenir la peça al davant i en la major part dels casos sense intervenir-hi. La nostra proposta de restauració es basarà com ja hem vist en l'examen organolèptic, especialment en el diagnòstic i en la nostra experiència. Tot i així no és estrany durant el procés, a mida que es treballa en la peça trobar-se amb "sorpreses imprevistes" que poden fer variar la nostra intervenció final.

La proposta de restauració és la nostra millor eina, en el cas d'haver de fer un pressupost i haver de calcular les hores de feines i el material previst. Així que, en el cas que aquestes "sorpreses" ens facin variar substancialment la nostra intervenció, contactem al client i/o propietari de la peça per a actualitzar-li la informació i acordar el nou pressupost (que pot haver augmentat o disminuït) si s'escau. En el cas de petites variacions que no afectin el resultat, el més habitual entre els restauradors, és assumir-les dins del marge d'error i informar-ne a la fitxa que s'entrega amb la peça.

De totes maneres a major experiència, menor aparició de sorpreses "imprevistes". Habitualment podem preveure-les, advertir al client de les possibles opcions i calcular si cal un pressupost per a cada una d'elles. En aquest cas us marcaré amb un asterisc els punts on podem trobar sorpreses: com serà no trobar el professional adequat per a una feina molt concreta o uns ferratges prou similars als originals i que s'ajustin a la peça. Com la peça és per a mi mateixa, a mida que sorgeixin els entrebancs els aniré resolvent com trobi més convenient en cada moment.

 

FITXA TÈCNICA (cont):

Proposta de restauració

Vista general ABANS intervenció

- Desmuntar la tapa i tots els ferratges i frontisses on tinguem accés

- Desencolar les portes laterals i retirar qualsevol resta de cola animal, recuperar la mobilitat de les portes laterals. Desmuntar aquestes frontisses també per seguir treballant amb la peça.

- Consolidar filets de marqueteria de metall descohesionada amb cola de peix en fred.

- Consolidar fragments de xapa de fusta aixecada amb cola de conill en calent.

- Netejar químicament, farem cates amb mixtes per confirmar que l'acabat original era goma laca i per saber quin és l'acabat posterior de l'interior, però donat el seu mal estat probablement acabarem retirar-lo completament amb un decapant industrial per refer-lo de nou, tot amb goma laca

* Reintegrar la marqueteria de metall amb llautó. Buscarem un marqueter que ens pugui fer les peces de nou.

- Reintegrar les pèrdues de xapa de fusta. Si no trobem xapa de palissandre antiga (cosa poc probable), donat el gruix de la xapa original, probablement haurem de doblar la quantitat de xapa actual que nosaltres tenim.


- Reintegrar volumètrica dels forats i petites faltes de xapa amb estuc vinílic fet amb pigments i blanc d'Espanya. Anivellat dels estucs amb bisturí.

- Reintegrar del color de les xapes de fusta nova i del metall nou amb anilines a l'aigua.

- Reintegrar del color de les potes i de les taques puntuals (que no hagin marxat junt el vernís vell i brut) amb anilines a l'aigua.

- Fer l'acabat de les potes amb el vernís sintètic brillant anomenat Copal, que protegirà la fusta de la humitat.

- Tapar el porus de la fusta amb monyeca, alcohol i tosca (interior i exterior)

- Fer l'acabat de goma laca a monyeca fins aconseguir la brillantor apropiada (interior i exterior).

* Neteja dels ferratges i substitució de les frontisses per unes de noves*. Creuem els dits per a trobar unes frontisses per a la tapa i un pany nou que hi pugui ajustar.

- Muntatge de les parts i dels ferratges. Comprovació i ajustament.

I ja estarà acabada. A partir d'ara, saps com l'has de cuidar i conservar? I com netejar-la? Properament "Condicions de conservació i manteniment"


Fonts:

bottom of page