top of page

Què és la goma-laca

-Què és?

Per començar, has de saber que és una resina orgànica d’origen animal. Concretament són les secrecions resinoses i translúcides d’un insecte hemípter anomenat Laccifer Lacca o Kerria Lacca originari del Sud-Oest Asiàtic. Es recol·lecten les branques cobertes d’aquesta resina, es trituren, filtra i purifica fins a aconseguir la seva versió més refinada, la goma laca, anomenada en anglès shellac (shell = closca, petxina i lac = laca). Nosaltres la diluïm en alcohol per a obtenir una cobertura dura protectora i molt brillant sobre la fusta.

El procés complet de transformació de la substància collida de l'arbre fins a les escames que arriben al taller és llarg i laboriós, però sobretot encara completament artesanal i de producció manual en països com la Índia. Pots veure'l en aquest publireportatge de la casa Shellac Finishes, empresa que diu promoure aquesta industria com una manera de fer front a la desforestació.


Aquest video són 12 minuts, les imatges no són de gran qualitat i no està subtitulat, però haig de dir que val la pena de veure'l. Tot el procés és fascinant: des de la recol·lecció de les branques parasitades fins a la plasticitat i mal·leabilitat de la resina que acaba per convertir-se en làmines fines que seran fragmentades finalment en els flocs de goma laca que jo mateixa utilitzo en el meu taller.


-Història i usos

La laca de l'insecte ha estat coneguda a la índia des de temps immemorials, ja apareix una menció a la laca feta servir en la construcció del Palau dels Pandavas de més de 2000 anys d'antiguitat. I ja es tenen manuscrits hindis de més de 800 anys fent referència a l'ús de laca tenyida per a la elaboració de medicaments.

A Occident, tenim notícies de l’insecte per primera vegada en 1781, quan el científic James Kerr descobreix i estudia l’insecte i dona nom el seu nom a la especie Laccifer Lacca Kerr. Al principi s’utilitza la laca per produir petits objectes decoratius, fins i tot va existir una important producció de discos per a gramòfons abans que aparegués la baquelita i el vinil, a principis del s.XX. Precisament la cerca de substituts sintètics que substituïssin la laca, van impulsar la recerca i fabricació de plàstics moderns.

Cap el 1800 l’acabat en goma laca havia substituït completament els acabats tradicionals anteriors fets amb ceres i olis i va dominar el panorama del moble occidental fins a l’aparició de les laques sintètiques nitrocelulòsiques entre els anys 20 i 30 del s.XX. En especial l’acabat de goma laca a munyequilla (en anglès també French polish) és l’acabat per excel·lència de les peces de qualitat.

-Característiques

​​És un acabat molt especial per les seves qualitats úniques. És un excel·lent segellador del porus i protector de la fusta. Adhesiu, no tòxic, sense olor pròpia, seca per evaporació i és un recobriment de gran duresa i durabilitat al mateix temps que tant elàstic que acompanya els moviments de la fusta sense produir-s’hi esquerdes.

​​Té capacitat d’aïllament tèrmic, propietats medicinals i és comestible. És insoluble en essència de trementina o hidrocarburs, i és soluble a l’alcohol. Forma una pel·lícula brillant, homogènia i resistent a càrregues mecàniques.

Abans i després d'acabat a goma laca a monyequilla

​​Com a restauradors és un acabat molt versàtil, que ens permet renovar-lo només superficialment, parcialment o completament, segons ens convingui, utilitzant només alcohol. Especialment important per a nosaltres és la seva baixa toxicitat de l'acabat (donada per l’alcohol, no per la resina que és completament innòcua).

Per altra banda té els seus demèrits. Com a compost orgànic té un preu superior que els sintètics que es produeixen a gran escala, la seva aplicació a monyequilla requereix de temps, paciència i d’uns certs coneixements tècnic per a aplicar-la amb èxit. És sensible a la humitat i especialment a l’aigua (molta atenció a deixar-hi un simple got d’aigua sense protecció). Amb el temps les seves capes superiors poden enfosquir-se prenent un color més caramel i és molt susceptible de ratllar-se.

-Tipus de Goma laca per a envernissar (Shellac)

La goma laca la trobem al mercat ja preparada o en escates per a preparar. Té un color daurat-caramel molt bonic i trobarem diferents tipus:

Goma laca ABTN i descerada respectivament

​​·ABTN cerada: de color caramel és la més habitual d’usar per a envernissar mobles, la pròpia cera és ala que ens ajudarà a tapar el porus de la fusta.

·Lemon: decolorada durant el seu procés, té un color més daurat i la usarem per a ressaltar els tons daurats de les fustes clares o grogues, com el boix o la llimoneta (limoncillo).

·Descerada: és una goma laca a qui s'ha llevat la cera. Per la seva alta transparència s’utilitza per a protegir daurats o alguns metalls, o detalls de fustes clares. Té l'inconvenient de ser més sensible a la humitat. Per suposar, en no tenir cera, no té la capacitat de tapar el porus si l'uséssim sobre fusta.

-Usos diferents

La majoria dels altres usos de la goma laca son en la industria alimentària, farmacèutica i cosmètica. Fruites i verdures son envernissats i encerats per fer-los brillants i atractius. En el món dels cosmètics, homes i dones l'usen en laques pels cabells, esmalt d'ungles. Molts medicaments, pastilles i complements alimentaris estan coberts amb goma laca per fer-los lliscar millor per la teva gola i molts més...

Font parcial: http://larestauradoradelalaguna.blogspot.com.es

bottom of page