top of page

Desinsectació - desinfecció

Possiblement l'atac de corc sigui la raó nº1 per la qual un particular es dirigeix a un restaurador. Com a humans que convivim amb nombrosos animalons en l'àmbit domèstic estem força entrenats a reconèixer un atac de corc i a saber que quan un moble està infectat, el seu futur es veu compromès i per tant cal eliminar-lo.

Aquesta convivència habitual explica què puguem trobar productes per a eliminar el corc (que a priori, podrien semblar reservats a professionals de la restauració) en els supermercats, entre altres productes com mata-formigues o mata-mosquits.

Organismes Xilòfags La fusta (xylos en grec) és un material que en unes bones condicions d’ús, temperatura i humitat, és resistent i durable. Fàcilment tindrà una vida de 100 a 200 anys (tenim exemples d’àmbit domèstic de més de 400 anys i en l'altre extrem tenim objectes de fusta arqueològica de milers d’anys).

Però com a material orgànic que és, en condicions inadequades es converteix en un material feble que serà atacat pels organismes xilòfags: insectes (parlarem de desinsectació) i fongs (desinfecció) que aniran degradant la peça fins a la seva total destrucció.

-Corcs: són coleòpters i són el xilòfag més habitual en els nostres mobles. És fàcilment detectable gràcies als foradets rodons que deixa en la superfície de la fusta i a les muntanyetes de serradures que podem trobar als peus d’un moble.

Atac de tèrmit africà (escultura importada)

​​ ​​-Tèrmits: Afecten més habitualment elements estructurals de cases rústiques (bigues, marcs de portes i finestres) que a mobles d’àmbit urbà. Tot i que excepcionalment podríem trobar-ne en fustes i mobles importats d'altres països. Els tèrmits són molt destructius i més difícils de detectar, ja que fan galeries sota la superfície i per quan ens n'adonem poden haver afectat la fusta de manera irreversible.

-Fongs: Hi ha un gran nombre de fongs que ataquen la fusta afectant la seva estabilitat i color. “Afortunadament” necessiten de molta humitat per a prodigar-se, pel que en unes condicions domèstiques normals, no haurien d’aparèixer. Quan una fusta pateix un atac de xilòfags procedirem almenys a desinsectar i desinfectar la peça el més aviat possible per evitar que la degradació de la fusta avanci.

Tractament:

Desinsectació química (tèrmits i corc)

·El producte s’aplicarà per impregnació: en superfícies força afectades i poc gruixudes com darreres de mobles, fons de calaixos o taulells serà suficient aplicar-ho amb una paletina i assegurar-nos que penetra de manera suficient. ·Per injecció amb xeringuilla: format en llauna des de 750ml fins a 25 litres de capacitat. El més habitual és injectar forat a forat (o almenys puncions a cada 1-2 cm2 aprox). Introduïm la punta de l’agulla en el forat i mirem de trobar la direcció de la galeria per tal d’accedir a major profunditat. Veuràs que moltes de les galeries estan connectades entre elles, formant xarxes. I que en injectar el producte per un forat, el producte et surt disparat per un altre (acostuma't a treballar amb la cara lluny de la peça i/o a usar ulleres de protecció). :P

·Per injecció amb spray i cànula: format molt més còmode i net que les altres dues opcions però a un preu/litre excessiu si vols tractar una peça mitjana o gran o si preveus que restaurar es convertirà en una activitat recurrent a la teva vida.

Un cop aplicat, embolicarem la peça amb un plàstic impermeable i ens assegurarem que no quedin fissures per on escapar el gas. D’aquesta manera el producte s’evaporarà més lentament, la impregnació serà més llarga i per tant la exposició dels insectes al “verí” serà major i més eficient.

Un cop evaporat el dissolvent del producte, la fusta quedarà prou impregnada del “verí” per a garantir una certa acció preventiva, el que vol dir que durant un futur variable, aquest moble serà menys atractiu pels insectes.

Donat que el corc té un cicle vital per fases: ou-larva-pupa-adult i que el producte l’afectarà més en les fases on és “vulnerable”, repetirem la desinsectació una setmana més tard, en que els ous i pupes supervivents ja hauran sortit. En casos d’atacs de xilòfag molt actius, desinsectaríem fins a una tercera vegada, per a estar segurs de la seva eliminació completa.

OJO! El producte desinsectant és altament TÒXIC per contacte i per inhalació, per tant aquesta part del procés ha de fer-se a l’exterior o en una àrea ben ventilada, amb guants de goma resistents i en cas de realitzar-se sovint, amb una mascareta de filtres per a vapors orgànics.

Desinsectació Tèrmica

Al mercat existeixen empreses de desinsectació especialitzades que compten amb una càmera que fa un tractament de shock tèrmic, on s’elimina el corc amb una baixada de temperatura progressiva, compensada sempre amb la humitat relativa de l’aire, per tal d’assegurar-nos que la fusta i en especial la construcció dels mobles no pateix moviments i contraccions brusques que originarien esquerdes i trencaments. A més a més n'hi han que fan un tractament químic preventiu de la fusta per impregnació. Depenent del grau d’atac, accessibilitat del producte a tots els racons i la permeabilitat (envernissat sintètic, orgànic o sense) ens donaran una garantia entre 1 i 5 anys per a un possible futur atac de corc.

OJO!

Segur que has sentit a parlar que si fiques un objecte amb corc en el congelador l'elimines sense haver d'embrutar-te ni gastar diners en productes... Be, potser si que l'elimines l'animal, però el que és segur és que amb la baixada súbita de temperatura i humitat en ficar-lo i la conseqüent pujada en treure'l, produiràs uns moviments bruscos en la fusta que donaran peu a fissures, esquerdes i descohesions de la estructura que poden ser irreversibles, per no parlar d'aquelles peces que tinguin alguna policromia, daurats, laques, que sortiran encara més malparades. Per tant, et demano que OBLIDIS EL CONGELADOR com a sistema segur i fiable per a eliminar el corc en objectes i mobles de fusta. No hi facis, per molta mandra que faci fer el procés tradicional, ja sé que és llarg, pesat i brut. Creu-me jo seria la primera interessada en usar aquest sistema si funcionés, però la estabilitat i conservació de la peça passa per davant la nostra comoditat.

Desinfecció química (fongs):

Si la peça presenta fongs, podem fer una solució fungicida nosaltres mateixos:

-Fluorur de sodi: dissolt en una proporció de 40gr per cada litre d’aigua. -Fluorur de magnesi: dissolt en una proporció de 50gr per litre d’aigua S’aplicaria amb una paletina en les zones afectades, però degut a la alta humitat a la que sotmetríem a la fusta, sinó estem treballant sobre fusta massissa recomanaria utilitzar un producte comercial específic d’evaporació més ràpida. També pots trobar tractaments anti-corc i anti-fongs al mateix temps.

bottom of page